Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Tele Sağlık İstanbul Projesi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan, Bezm-i alem Vakıf Üniversitesi ve Esenler Belediyesi ortaklığı’nda yürütülecek olan Tele-Sağlık İstanbul Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görülmüştür.

Proje Biyomedikal alanda yenilikçi ve yaratıcı ürün geliştirerek İstanbul'un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesini sağlamayı ve İstanbul'un biyomedikal alanda yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında İstanbul'un Esenler ilçesinde 30 yalnız yasayan yaşlı hasta ve kronik hastanın uzaktan takip edilmesini sağlayacak giyilebilir biyomedikal elektronik cihaz tasarımı geliştirilecek ve biyomedikal sektöründe yenilikçi ve yaratıcı ürünün geliştirilmesi ile İstanbul'da yasam kalitesinin yükseltilmesi için yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacak.

Biyomedikal sektöründe en az 10 kurum ve/veya firmanın eğitimler ve ortak akıl arama toplantıları ile yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yapan firma ve kurumların insan kaynağı, ihracat, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kurumsal kapasitelerinin artırılması ve sempozyum ve platform üyeliği ile konunun paydaşlarının bir araya gelerek işbirliği ve ticarileştirmeyi destekleyecek yapıların kurulmasını sağlayarak İstanbul'un yenilik ve yaratıcı odaklı ekonomik yapıya dönüşümünün desteklenmesi için çalışmalar yapılacak.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi