Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
2016 Yılı Projeleri

Ahmet Yesevi’den Günümüze Türkiye Kazakistan Medeniyet Köprüleri

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Hukuk Müşaviri Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri KALA ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü İdris AKARÇEŞME tarafından hazırlanan Ahmet Yesevi'den Günümüze Türkiye - Kazakistan Medeniyet Köprüleri Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan), Ensar Vakfı ortaklığında yürütülmüştür.

Ülkemizden gönderilecek 20 öğrenci ve araştırmacının Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde tercihli olarak Kazakça - Özbekçe dil eğitimi alması sağlanacak, 12 kişilik akademisyen, araştırmacı, uzman ve Ahmet Yesevi Üniversitesi yetkililerinin de katılımıyla birlikte   Ahmet Yesevi, Vakıf Medeniyeti, Vakıflar Vasıtasıyla Anadolu ve Balkanların Müslümanlaşması ve Türkleşmesi başlıkları adı altında  seminer ve konferanslar düzenlenmiştir.

Proje kapsamında milletimizin ve medeniyetimizin simge şehirleri (Türkistan, Taşkent, Semerkant, Buhara, Fergana, Issık Göl vs.) ve şahsiyetleri ziyaret edilecek, öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar arasında Anadolu – Orta Asya ortak medeniyet ve ruh birliğinin meydana gelmesi için imkân oluşturularak, ortak araştırma ve bilimsel faaliyetlere katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Projenin son aşamasında ise Kazakistan'dan Türkiye'ye 5 öğrenci Üniversitemizde Uluslararası Öğrenci statüsünde 1 yıllık eğitim imkânı tanınırken, öğrencilerin 1 yıllık konaklama ihtiyacı da Ensar Vakfı tarafından karşılanmıştır.

Bağımlılıkla Mücadelede Öncü Gençler

YEŞİLAY Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görülen Bağımlılıkla Mücadelede Öncü Gençler Projesi  Üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir.

Gençleri bağımlılığa karşı bilinçlendirecek uluslararası eğitim ve önleme programlarını gözlemlemek, bağımlılık riskine karşı çözüm üretmek amacıyla Yeşilay’ın gençlik projelerinde önemli görevler üstlenen öğrencilerimiz, uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili çalışmalarıyla ünlü İngiltere’deki Narconon UK’nin faaliyetlerini yerinde incelediler.

Genç Yeşilay Kulüpleri’ndeki TBM akran formatörleri gözlemledikleri eğitim ve önleme programını istişare ederek, bu programın eksiklerini ve artılarını tartışarak TBM Eğitimi’ne katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz ev sahipliğinde bir çalıştay düzenlenecektir.

II. Türkiye Afrika İlişkileri Sempozyumu Gelecek Perspektifi Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenecek olan proje Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü koordinatörlüğü ve Uluslararası Afrika Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi ortaklığında yürütülmüştür.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin tarihsel derinliğine ve Türkiye’nin Afrika’daki artan girişimciliğine dikkat çekilecek ve ülkeler arası entelektüel iş birliği ve dayanışmanın önemine işaret eden projede siyasi, ekonomik ve ilmi başlıklı üç ana temadan oluşacak sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumda siyaset, eğitim ve ekonomi alanlarında bugüne kadar yapılan çalışmalar masaya yatırılarak bu ilişkilerin hangi alanlarda yoğunlaştırılması, hangi yöntem ve araçların uygulanması ve iki tarafın hedeflerinin belirginleştirilmesi amaçlanmıştır.

Tele-Sağlık İstanbul Projesi (İSTKA)

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan, Bezm-i alem Vakıf Üniversitesi ve Esenler Belediyesi ortaklığı’nda yürütülen olan Tele-Sağlık İstanbul Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görülerek tamamlanmıştır.

Proje Biyomedikal alanda yenilikçi ve yaratıcı ürün geliştirerek İstanbul'un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesini sağlamayı ve İstanbul'un biyomedikal alanda yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşmesine destek olmayı amaç edinmiştir.

Proje kapsamında İstanbul'un Esenler ilçesinde 30 yalnız yasayan yaşlı hasta ve kronik hastanın uzaktan takip edilmesi sağlanarak giyilebilir biyomedikal elektronik cihaz tasarımı geliştirilmiş ve biyomedikal sektöründe yenilikçi ve yaratıcı ürünün geliştirilmesi ile İstanbul'da yasam kalitesinin yükseltilmesi için yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Biyomedikal sektöründe en az 10 kurum ve/veya firmanın eğitimler ve ortak akıl arama toplantıları ile yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yapan firma ve kurumların insan kaynağı, ihracat, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kurumsal kapasitelerinin artırılması ve sempozyum ve platform üyeliği ile konunun paydaşlarının bir araya gelerek işbirliği ve ticarileştirmeyi destekleyecek yapıların kurulmasını sağlayarak İstanbul'un yenilik ve yaratıcı odaklı ekonomik yapıya dönüşümünün desteklenmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Değer Sensin Projesi - Üsküdar Belediyesi Ortaklığında

Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan proje, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Üsküdar Kaymakamlığı ve Üniversitemiz ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütülmüştür.

Proje kapsamında Üsküdar'da madde ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen risk altındaki 18-29 yaş arası gençlere yönelik sosyal destek merkezi kurulmuştur.

Proje sonunda;

  • 150 gencin tedavi ve iyileştirme hizmetlerinden faydalanması,
  • 150 gencin tarama ve tanılama hizmeti alması,
  • 150 gencin sosyal hizmetlere yönlendirilmesi,
  • 18-29 yaş arası 150 gencin sosyal hayata katılması,
  • Tedavisi biten 18-29 yaş arası en az 50 gencin İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edilmesi,
  • 150 gencin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık ve sağlık hizmetlerini alması,
  • 50 Aileye Sosyal hizmetler ve danışmanlık desteğinin verilmesi,
  • 7 kurum işbirliğinde risk altındaki genç ve çocukların kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • 150 gencin proje kapsamında kurulan meslek atölyelerine katılımı gerçekleştirilerek yeni bir iş kolunu  öğrenmesi sağlanmıştır.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi