Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
2013 Yılı Projeleri

Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali NİZAM tarafından hazırlanan Proje kapsamında bilişimden faydalanan yönetici denetçi ve son kullanıcılara yönelik kapsamlı bir eğitim programı, eğitim içerikleri ve sunular oluşturulmuştur. Eğitim öncesi ihtiyaçları belirlemek için 100 üzerinde yönetici ve son kullanıcıya anket yapılmıştır. Eğitim konuları; genel bilişim kavramları, bilişim yönetiminde temel alanlar, bilişim projesi ve yazılım geliştirme sürecinin yönetilmesi, yönetim bilişim sistemleri, bilişim etiği ve hukuku, internet - mobil teknolojiler ve uygulamalar, sosyal medya, bilgisayar sistemlerinde bilgi güvenliği, kurumsal bilgi işlem organizasyonu ve yönetimi, süreç yönetiminde kullanılan bilişim teknolojileri, bilişimde dış dış kaynak kullanımı, projelerde sıklıkla karşılaşılan hatalar ve çözümleri, değişim yönetimi, dijital reklam, bulut bilişim, ağ ve sistem alt yapısı şeklinde belirlenmiştir. Eğitimlerin etkinliğinin artması için iki adet özel yazılım gelişilmiştir. Eğitimler için üniversitemizde yer tahsis edilmiş ve gerekli laboratuvar İSTKA desteğiyle kurulmuştur. Akademiden yararlanmak isteyenler için gerekli yönerge ve yönetmelikler oluşturmuştur.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında broşür, çeşitli afiş tasarım ve basımı gerçekleştirilmiştir. Proje için bir web sitesi kurulmuş (ydkbil.fsm.edu.tr) ve eğitim kayıtları elektronik ortamdan alınmıştır. Tanıtım ve fikir alışverişi kapsamında MÜSİAD Bilgi Teknolojileri, Tekstil ve Deri ve Kimya gibi dokuz sektör kurulunun yönetim kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Projeye ait sosyal medya hesaplarının açılmış ve güncel olarak takip edilmiştir. www.facebook.com/ydkbil, www.twitter.com/ydkbil adresi hale açıktır, bilgi paylaşımı yapılmakta, beğeni ve takip almaktadır.

Projede kapsamlı bir dergi çıkartılmış ve “Yönetici ve Son Kullanıcılar için Bilişim” isminde bir adet kitap basılarak sonuçlar kalıcı hale getirilmiştir.

Hazırlanan eğitim programı ile 229 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitim sonu değerlendirme anketlerinde ve katılımcı görüşmelerinde eğitimlerin iş hayatında bilişim kullanımında birçok kolaylık sağladığı ve birçok sorunu çözdüğü tespit edilmiştir. Sertifika sınavı hazırlanmış ve sınava giren 64 kişiye sertifikaları verilmiştir. Eğitim katılımcılarının bilişim içerikli çeşitli projelerine destek verilmeye devam edilmektedir. Bilişimden ürün ve hizmet alım projeleri için şartname şablonları internet üzerinde paylaşılmıştır. Bu şablonlar günümüze kadar yaklaşık 3000’e defa incelenmiş ve 120 üzerinde indirilmiştir. Proje İSTKA tarafından desteklenmiştir.

Vakıf Kültür Varlıklarını Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Ömer DABANLI tarafından koordine edilen proje, aynı zamanda Yüksek Öğrenim Kurumu'nun 02.01.2014 gün ve 70032 sayılı karar ile ve 'Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) adıyla resmiyet kazanmış ve böylece yürütülen araştırma ve koruma faaliyetlerine, merkezin resmi kuruluşu tamamlanarak süreklilik kazandırılmıştır. KURAM’ın bünyesinde bulunan Restorasyon ve Konservasyon Labaratuvarında; kimya, petrografi, fiziko-mekanik ve hasarsız test bölümlerindeki çalışmalar alanında uzman teknik personel tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizde kullanılan konservasyon kimyasallarının büyük bölümü yurt dışından getirilmektedir. Merkezde bu tür malzemelerin yerli üretim imkânları araştırılmakta ve yerli malzeme üretimine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri ve ileri analizler (SEM-EDS) yürütülmektedir.

Ayrıca merkezimizde yapı sağlığı izleme çerçevesinde, online hasar tespitine yönelik sistem ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları bünyesinde sürdürülmektedir. Proje İSTKA tarafından desteklenmiştir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi