Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
2012 Yılı Projeleri

Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma, Test Merkezi Projesi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ tarafından hazırlanan ve koordine edilen Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile faaliyete geçmiştir. Bu proje ile;

• Alüminyum sektörünün üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmaya dönük eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

• Ar-Ge ve test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle İstanbul’daki alüminyum sektörünün bilgi ve teknoloji odaklı üretim

yapmalarının sağlanması,

• Bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi, işlevsel hale getirilmesi amaçlanmıştır.

1.053.000,00 TL bütçeye sahip Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi Projesi Üniversite Sanayi işbirliğinin sağlanması ve devamlılığı için kendinden sonraki projelere örnek teşkil etmiştir.

Kısa Film Atölyesi Projesi

Ensar Vakfı’na bağlı İstanbul Tasarım Merkezi ve Üniversitemiz ortaklığıyla gerçekleştirilen proje kapsamında temel sanat eğitimini tamamlayan öğrenciler, “Kısa film” ve “Animasyon” olarak iki ayrı dala ayrılmışlardır. Programın önceliklerinden “ Çocuk ve gençlerin yaratıcılığının, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması” temin edilerek sinema sektöründe kendilerine yer edinebilmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca programın diğer bir önceliği olan “Gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması” noktasında önemli çalışmalar yapılmıştır. Proje için web sitesinin tasarımı yapılmış ve yapılan/yapılacak tüm faaliyetlerin sitede görünürlüğü sağlanmıştır.

Öğrencilerin ve atölye dışındaki ilgililerin de katılabilecekleri projenin 3. ayında başlayan toplam 6 seminer ve söyleşi gerçekleşmesi sağlanmıştır. Atölyedeki öğrenciler tarafından “Film Eleştirileri” kitapçığı hazırlanıp proje sonunda 1000 adet basılmıştır.

Galada gösterilmek üzere 6 kısa film ve 2 animasyon filmi senaryo-çekim ve montaj aşamalarıyla tamamlanarak ve yıl sonunda yapılan gala ile sinema sektörünün önemli isimleri ve sinema ilgilileriyle paylaşılmıştır. Proje İSTKA tarafından desteklenmiştir.

Hibrit Dinamik Benzeri Simülasyon Ve Test İçi Model Güncellemesi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cenk AKSOYLAR tarafından hazırlanan projenin öncelikli amacı hibrit dinamik benzeri testler gerçekleştirebilen küçük ölçekli bir yapı mekaniği laboratuvarı kurmaktır. Devam etmekte olan çalışmanın uzun vadeli en önemli kazanımlarından biri de coğrafik olarak birbirinden uzak olan yapı mekaniği laboratuvarlarının internet üzerinden birlikte test yapmasına imkan tanıyacak olmasıdır.

Üniversitemizde üç eksende öteleme ve üç eksen etrafında dönme olmak üzere altı eksenli yük ve deplasman hücresi kullanılmaktadır. Kullanılan hücrenin fotoğrafı ve teknik kapasitesi Şekil 1’de verilmiştir. Kullandığımız hücre ana hatlarıyla 6’şar adet hidrolik veren, servo vana, yük hücresi, deplasman ölçer, kasa ve hareketli yüzeyden oluşmaktadır. Kurulan laboratuvar küçük ölçekli olduğu için güçlü duvar işlevini görecek bir çelik reaksiyon yapısı tasarlanmış ve imal ettirilmiştir. Kullanılan hidrolik güç ünitesi ise 1.5gpm @ 2000psi kapasitesindedir. Veri toplama ünitesi olarak da PXI 6281 kartı ve SCXI sistemi kullanılmıştır. Proje TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi