Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 -  Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 - TÜBİTAK Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Akademik Ar-Ge Destekleri

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

1002 – Hızlı Destek Programı

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

2551   TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği (Institutional Links) Programı 

Bilim ve Toplum Proje Destekleri 

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

AB Çerçeve Programları Destekleri

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği

Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği

İkili ve Çoklu İşbirlikleri

İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları

COST Programı Projeleri

ESF- Avrupa Bilim Vakfı Projeleri

TÜBİTAK
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi