Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ALUTEAM

ALUTEAM

Merkezin Kuruluş Amacı:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve alüminyum sektörünün önemli temsilcilerinin desteği ile kurulan Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (GALSİAD) ortaklaşa yürüttüğü projenin temelleri 2011 yılında “AluExpo” fuarında imzalanan işbirliği protokolü ile atılmıştır.

Projenin sürdürülebilmesi için gerekli merkez altyapısı Üniversite ve GALSİAD işbirliği ile bitirilmiş ve faaliyetlere başlanmıştır.

Projenin ilk aşamasında, özellikle, sektörün çok fazla ihtiyaç duyduğu, teknik ara elamanların uygulamalı eğitimlerle yetiştirilmesi, mühendislerin sektöre uygunluğunun ve kabiliyetlerinin artırılması konularında çalışılmaktadır. Bu projenin özel amacı Alüminyum üretimi (ekstrüzyon, yassı mamul, enjeksiyon ve döküm) yapan firmaların özellikle havacılık, savunma sanayi ve otomotiv gibi alanlarında farklılaşmalarını sağlayacak ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sağlanması ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bir eğitim, araştırma ve test merkezinin oluşturulmasıdır.

Bu çerçevede, Projenin ikinci aşaması, eğitim merkezi altyapısının Ar-Ge faaliyetlerinin yapılabileceği bir hale dönüştürülmesidir. Proje kapsamında planlanan ve sektörün ciddi ihtiyaç duyduğu mevcut ve/veya yeni ürün testlerinin yapılabileceği bir yapı teşkil edilmektedir.

 Projenin Amacı

Projemiz, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

 Faaliyet Alanları

1. Alüminyum üretimi konusunda kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi ve desteklenmesi,

2. Alüminyum eksenli araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

3. Akredite alüminyum ürün testlerinin gerçekleştirilmesi

http://aluteam.fsm.edu.tr/
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi