Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

1. Fark Et Fark Ettir – Yaşam Becerileri Eğitim Programı Projesi  (YEP) (İstika Destekli)

Proje Sahibi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi

Proje Ortakları: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü.

 Proje, çocuklar ve gençlerin madde kullanımı ve davranış bağımlılığı sorunları ve ortaya çıkarabileceği yeni sorunlar oluşmadan önce ya da erken dönemde fark edilip önlenebilmesi amacıyla farklı yaş gruplarına ve farklı hedef kitlelere yönelik geliştirilecek yaşam becerileri eğitim programlarıyla ve farkındalık arttırıcı çalışmalarla yeni bir modelin geliştirilmesi ve bu modelle birlikte toplumda madde kullanımı ve davranış bağımlılığının önlenmesi noktasında kurumsal ve toplumsal koordinasyonun tesis edilerek  etkin, bilimsel, kanıta dayalı, ölçülebilir ve sürdürülebilir doğru içeriklere sahip modelin toplum sathına yayılabilmesine olanak sağlamak ve bunun için de görsel ve yazınsal basın ve sosyal ağların da bu  noktadaki etkin kullanımını oluşturmaktadır.

Projenin genel hedef grubu, İstanbul ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, eğitimciler ve ailelerdir. Aynı zamanda yapılacak konferanslar, sempozyumlar, eğitimler, görsel ve yazılı basın kapsamında farkındalık çalışmalarıyla İstanbul genelinde yaşayan bireylerdir. Nihai yararlanıcılar ise proje ve çalışmalarının sonuçlarından dolaylı olarak etkilenecek olan Mahkemeler, Ceza ve Tutuk Evleri, Emniyet Kurumları, Sağlık Kurumları, Eğitim Kurumları, İşverenler, Sivil Toplum Kuruluşları ve proje hizmetlerinden doğrudan faydalanamayan İstanbul ilinde yaşan diğer bireylerdir.

 Projede yapılandırılacak çalışma ile ülkemizde ihtiyaç duyulan bir modelin geliştirilmesine katkı   sunulacaktır. Proje, faaliyetleri geliştirilecek model, yapılandırılacak yaşam becerileri eğitim programları, drama tabanlı uygulamaların dışında her derse yönelik animasyon ve video tabanlı uygulamalar, düzenlenecek eğitimler, dağıtılacak el kitapçıkları, kazandırılacak olumlu davranış değişiklikleri gençlerde ortaya çıkan iyi rol modelleri desteklenmiş olacak, sosyal problemlere karşı sorumluluk duyguları artırılacak ve çözüme aktif katılımları sağlanmış olacaktır.  Hayır deme becerisi kazandırılarak, akran faktörü ve etkilerine yönelik farkındalık kazandırılmış olacaktır. Toplumun, drama, görsel ve anlatım temelli verilecek eğitimlerle oluşabilecek riski önceden fark edip gerekli önlemleri alabilmeleri ve gençlerin sosyal hayatına etki edecek çalışmaları geliştirmeleri sağlanacaktır.

2. Bağımsız Gelecek Projesi

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen “Bağımlılıktan Korun Hayat Sana Bağımsız Gelecek” projesiyle, çocuk ve gençler madde bağımlılığına karşı korunacak. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle başlatılan proje, Üsküdar’da yaşayan 7-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri madde bağımlılığından korumayı amaçlıyor. Proje kapsamında kurulacak Bağımlılık Önleme Çocuk Merkezi okula devam etmeyen veya sokakta çalıştırılan 100 çocuğa hizmet verecek.

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi