Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Hakkımızda

Proje Yönetim Merkezinin misyonu:

ü  Proje teklif çağrılarının ve bilimsel destek programlarının duyurularını ve takibini yapılması

ü  Akademisyenlere danışmanlık hizmeti verilerek uluslararası ve ulusal mali destek programları hakkında bilgilendirilmesi

ü  Hibe ve fon veren kuruluşlar tarafından kabul edilen projelerin FSMVÜ’ne ait olan başvuru belgelerinin hazırlanması

ü  Proje teklif çağrılarına üniversitemiz adına sunulacak proje tekliflerinin koordinasyonun yapılması

ü  Projelerin yürütülmesi sırasında proje koordinatörlerine destek verilmesi, kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve proje yönetiminde kritik tarihleri koordinatörlere duyurulması

ü  Farklı birimler tarafından yürütülmekte olan projelerin takibinin tek bir elden yapılması

ü  Üniversite bünyesindeki proje ekiplerinin ortak çalışmasına zemin hazırlanması

ü  Akademisyenlerin ve öğrencilerin proje yazımına ve yönetimine teşvik edilmesi

ü  Üniversite bünyesinde ortak çalışmaları özendirici seminer ve bilgilendirme toplantıların düzenlenmesidir.

Proje Yönetim Merkezinin vizyonu:

Proje Yönetim Merkezinin vizyonu, hızla büyüyen üniversitemizin ulusal ve uluslararası hibe ve fon kaynaklarından yararlanma potansiyelinin artırılması ve proje yönetimi ve koordinasyonu konusunda ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında en ön sıralarda yer almasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ofisimiz üniversitemizin toplumsal kurumlar ve sanayi kuruluşları işe işbirliğini geliştirerek somut projeler ortaya çıkarmayı ve bu uygulama yöntemiyle bölgesel ve ülkesel kalkınmaya bilimsel destek ve katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi